Priser på våre partier 2022

Siden sesongene er delt opp i forskjellige antall treninger er prisene oppgitt i pris pr trening

Foreldre & barn varighet 45 min - 1 time      kr. 35,-

Gymlek varighet 1 time                                  kr. 45,-

1-7 klasse partier varighet 1 time                   kr. 45,-

4-10 klasse partier varighet 1,5 time              kr. 55,-

Aspiranter                                                       kr. 55,-

Oppvisningstropp                                           kr. 60,-

Mix-parti                                                        kr. 60,-

Øvrige priset pr semester: 12 treninger.

Yoga                                                  kr. 1200,-

Aerobic trening 1 gang pr. uke kr. 600,-  trening 2 ganger pr.uke kr.1000,-
Senior rabatt etter fylte 67 år.
DropIn kr. 65,- Betales ved påmelding i Spond appen. Alle deltagere må være medlemmer i Nes Turn og betale medlemskontingenten i sin helhet. 

Herretrimmere på Auli skole betaler kun medlemskontingenten.

Medlemskontingent er på kr. 300,- pr.år. Medlemskontingenten må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn eller ut. 
Medlemskontingenten sendes ut på egen betalingsoppfordring 1.januar hvert år.