Priser på våre partier 2020

Ett semester består av 12 treninger.

Foreldre & barn varighet 1 time      kr. 400,-

Gymlek varighet 1 time                    kr. 500,-

1-7 klasse partier varighet 1 time    kr. 500,-

Aspiranter                                         kr. 600,-

Oppvisningstropp                             kr. 700,-

Mix-parti                                           kr. 700,-

Yoga                                                  kr. 1200,-

Aerobic trening 1 gang pr. uke kr. 600,-  trening 2 ganger pr.uke kr.1000,-
Senior rabatt etter fylte 67 år.
DropIn kr. 65,- Betales med Vipps eller kontant til instruktør. Alle deltagere må være medlemmer i Nes Turn og betale medlemskontingenten i sin helhet. Det vil ikke være mulig å benytte DropIn så lenge vi har restriksjoner grunnet smittevern.

Herretrimmere på Auli skole betaler kun medlemskontingenten.

Medlemskontingent er på kr. 250,- pr.år. Medlemskontingenten må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn eller ut.