Priser på våre partier høst 2021

Siden høsten er delt opp i flere semestere er prisene oppgitt i pris pr trening

Foreldre & barn varighet 1 time      kr. 35,-

Gymlek varighet 1 time                    kr. 45,-

1-7 klasse partier varighet 1 time    kr. 45,-

Aspiranter                                         kr. 55,-

Oppvisningstropp                             kr. 60,-

Mix-parti                                           kr. 60,-

Øvrige priset pr semester: 12 treninger.

Yoga                                                  kr. 1200,-

Aerobic trening 1 gang pr. uke kr. 600,-  trening 2 ganger pr.uke kr.1000,-
Senior rabatt etter fylte 67 år.
DropIn kr. 65,- Betales med Vipps eller kontant til instruktør. Alle deltagere må være medlemmer i Nes Turn og betale medlemskontingenten i sin helhet. 

Herretrimmere på Auli skole betaler kun medlemskontingenten.

Medlemskontingent er på kr. 300,- pr.år. Medlemskontingenten må betales i sin helhet uavhengig av når på året man melder seg inn eller ut. 
Medlemskontingenten sendes ut på egen betalingsoppfordring 1.januar hvert år.