Vilkår ved påmelding

 

  • All påmelding til våre partier gjøres via vårt medlemssystem.
  • Påmelding på e-post blir ikke behandlet
  • Etter hvert som partiene blir fulle og ventelistene fylles opp, vil de ikke lenger være tilgjengelig for påmelding.

Alle partiene er merket med alder eller skoletrinn. Det er ditt eget ansvar å sørge for at gymnasten meldes på riktig parti ut fra alder. Gymnasten vil bli flyttet til riktig parti uten varsel.

Medlemskapet løper til oppsigelse. Oppsigelse må skje skriftlig til Nes Turn på epost
Ved oppsigelse etter at partiene har startet opp vil du bli belastet med medlemskontingent for et halvt år samt halv treningsavgift.

Ved å melde deg på ett eller flere partier i Nes Turnforening forplikter du deg til å betale:

  • Medlemskontingent (300,- pr år)
  • Treningsavgift for partiet/partiene du er påmeldt. (fra kr. 100,- - 1200,- pr. sesong)
  • Administrasjonsgebyr.

 

 Alle som benytter seg av Nes Turns treningstilbud må være registrert som medlem. Dette gjelder også for aerobic, yoga og herretrim.

 

Har du ikke fått plass på parti?

De som ikke har fått plass på en av våre partier vil måtte melde seg inn på nytt med ønske om parti når påmelding åpner for nye partier. Det vil ikke bli sendt ytterligere informasjon om dette.

Påmelding før fristen vil ikke bli registrert.

Bli medlem i Nes Turnforening:

For innmelding i Nes Turn trykk her.