Aspiranter til oppvisningstroppen

Det kan søkes om plass på aspirantpartiet ved å melde sin interesse på epost. Det gjennomføres opptak til partiet så det er viktig at gymnasten meldes på et ordinært parti i tillegg for å være siktret plass på ett parti.

 

Endring i partier

Mix partiene og jenter 4-7 klasse jenter er nå slått sammen til ett ungdomsparti. Det nye partiet har to treningstimer, 19:00 til 21:00 i Neshallen på onsdager. Dette er et stort parti med mange gymnaster og instruktører. Det kjøres felles oppvarming før gymnastene deles inn i mindre grupper etter interesser og ferdigheter. Det vil bli brukt litt ekstra tid på å etablere riktige grupper de første treningene. Til slutt avslutter hele partiet med felles uttøyning og rydding av apparater.

Det vil bli mulighet til å trene i alle turnapparater.