Påmelding til høsten, 2021.

Vi har ingen dato for påmelding enda da vi ikke vet hva vi har av haller og saler til høsten. Neshallen er fortsatt stengt for aktivitet. Vi håper å kunne samle vår aktivitet med barne og ungdomspartier i Neshallen og Vormsundhallen når verden kommer mer tilbake til normale tider. Vi ønsker å kunne samle oss i disse hallene for å kunne gi et bedre og mer likelydende tilbud til alle. Unntaket er foreldre og barn parti i Runnighallen som vi ønsker å opprettholde. Mer informasjon om dette legges ut når hallfordelingen er gjort.

Aspiranter til oppvisningstroppen

Det kan søkes om plass på aspirantpartiet ved å melde sin interesse på epost. Det gjennomføres opptak til partiet så det er viktig at gymnasten meldes på et ordinært parti i tillegg for å være siktret plass på ett parti.