Aspiranter til oppvisningstroppen

Det kan søkes om plass på aspirantpartiet ved å melde sin interesse på epost. Det gjennomføres opptak til partiet så det er viktig at gymnasten meldes på et ordinært parti i tillegg for å være siktret plass på ett parti.

Opptak til aspirantpartiet i høst gjennomføres lørdag 21.august i Vormsundhallen. Ta kontakt om dere ønsker å prøve opptak.